Про нас

Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України був створений у 2000 р. Його основним завданням є наукова, технічна та організаційна підтримка будівництва та експлуатації ВЕС в Україні. Наші фахівці мають великий досвід комплексного вирішення всіх задач, що виникають при підготовці будівництва ВЕС.

Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики виконує весь комплекс робіт з підготовки документації, необхідної для початку будівництва ВЕС, в тому числі:

  • вибір майданчиків для ВЕС з урахуванням: вітрового енергетичного потенціалу майданчика, можливості підключення ВЕС до енергосистеми України, реальність вирішення земельних питань і вивченні відсутності екологічних перешкод;
  • довгостроковий прогноз виробництва електроенергії заданими моделями ВЕУ на майданчику;
  • оцінка впливу ВЕС на навколишнє середовище;
  • оцінка геологічних особливостей майданчика;
  • розробка схем під’єднання ВЕС до Об’єднаної енергосистеми України;
  • розробка проектів землевідведення та отримання відповідних ліцензій;
  • техніко-ек
  • ономічні обґрунтування проектів (з проходженням державної експертизи);
  • розробка проекту будівництва ВЕС (з проходженням державної експертизи) та отримання дозволу на будівництво ВЕС.

Комплект приведеної документації є необхідним і достатнім для початку будівництва ВЕС.